Semináre

Informácie o udalosti

 • O mne

  Karolína Kurnická, narodila som sa 1.6.1976 v Bratislave.
  Som vydatá a mám tri deti.

  V oblasti práce s jednotlivcami aj skupinami sa v roli konzultanta, lektora a kouča pohybujem viac ako 12 rokov. Pracovala som ako manažér ľudských zdrojov v adidas Slovakia, kde som sa aktívne podieľala na viacerých medzinárodných projektoch v regióne krajín V4. Predtým som pôsobila v spoločnosti Philip Morris ako HR Executive. Zameriavala som sa na oblasť výberov zamestnancov s využitím hodnotiacich centier, rozvoj zamestnancov a organizácie, riadenie a hodnotenie pracovného výkonu, prácu s talentami a následníctvom a tiež vzťahy so zamestnancami. Svoju pracovnú kariéru som začala ako konzultant a špecialista na psychodiagnostiku v recruitingovej spoločnosti Jenewein, kde som pôsobila v oblasti výberov a poradenstva pre klientov z rôznych sektorov.

  V súčasnosti realizujem pre jednotlivcov, skupiny a organizácie rozvojové sebapoznávacie konštelácie podľa Berta Hellingera. K tejto metóde ma priviedol môj záujem o jednotlivca, ktorý existuje v určitej skupine či systéme, jeho emocionálne prežívanie a tiež spôsob, akým napreduje na ceste svojho osobnostného rastu. Okrem toho mi konštelácie dávajú priestor uplatniť moje nadšenie pre prácu s telom a dušou ako celkom vrátane spirituálneho rozmeru. Konštelácie v mnohom pozitívne zmenili môj život, preto som veľmi vďačná za príležitosť pracovať s nimi a ponúkať túto službu ďalším ľuďom.

  Vyštudovala som odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave a popri tom som absolvovala ročné medziodborové štúdium tanca na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.

  Absolvované semináre a školenia:

  2010 – 2011 absolvovaný intenzívny Výcvik v pomoci rodinám systemickými metódami podľa Berta Hellingera v Prahe pod vedením Zdeňky Tuškovej

  2002 – 2009 školenia v oblasti Komunikačných a prezentačných zručností, Tréning trénerov, Tréning assessorov pre výberové a hodnotiace centrá, Koučing a ďalšie potrebné pre výkon na pracovných pozíciách, na ktorých som pôsobila

  2005 Seminár o muzikoterapii „Píseň mé duše“ s Idou Kelarovou

  2003 Tanečná terapia (Lektorka: Dr. Jaroslava Blížkovská)

  2001 Pomsta, závisť, žiarlivosť – práca s obtiažnymi momentmi v psychoterapii
  i bežnom živote (Lektor: Ivan Verny, MD.)

  1998/1999 Ročný kurz neverbálnych techník so zameraním sa na prácu s telom
  v psychoterapii (Lektorky: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Yvona Lucká)

  1999 Chaos a poriadok vo vzťahoch – stavanie rodinných systémov
  (Lektor: Ivan Verny, MD)

  1997 Kresba ľudskej postavy ako psychodiagnostický nástroj
  (Lektorka: PhDr. Jaromíra Janošková)

  1996 Kurz pre konzultantov Linky detskej istoty Unicef

  1995 Vnútorný kruh – úvod do Procesorientovanej psychológie

  1994 Silvova metóda

Cena:
30,- EUR večerný seminár
50,- EUR celodenný seminár

Platba vopred bankovým prevodom, platobné údaje obdržíte po zaslaní prihlášky.

Seminár povedie: Karolína Kurnická a Daniel Marek

Svoje záväzné prihlášky prosím posielajte cez formulár alebo mailom najneskôr
dva dni pred termínom semináru
.

Pred odoslaním prihlášky na seminár si prosím prečítajte Obchodné podmienky. Odoslaním prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami v platnom znení.

Prihlasovací formulár:

Prihláška na seminár rodinných konštelácií
Sending

V prípade, že potrebujete nejaké informácie, píšte na adresu karolina.kurnicka@gmail.com
alebo volajte na 0903 229 362 (Karolína Kurnická).