Ako sa pripraviť

Pred seminárom rodinných konštelácii odporúčam účastníkom, aby si zistili, doplnili alebo overili nasledovné informácie:

1. Informácie o všetkých členoch pôvodnej rodiny – najmä o tých, ktorí zomreli pri pôrode, v detstve alebo mladí do veku 50 rokov, ktorí zomreli pri nezvyčajných či ťažkých okolnostiach, o tých, ktorých rodina vyhnala, zavrhla, vydedila alebo odmietala, prípadne o tých, o ktorých sa v rodine nesmelo hovoriť. Do pôvodnej rodiny patríme my, rodičia, súrodenci, nevlastní súrodenci, súrodenci rodičov (aj nevlastní), partneri rodičov, ich bývalí manželia a manželky, prarodičia. Našu súčasnú rodinu tvoríme my, náš partner/ka, naše deti a naši bývalí partneri, prípadne deti z našich predošlých vzťahov.

2. Ďalej je potrebné zistiť, či niektorí členovia rodiny mali ťažký osud alebo takýto osud pripravili niekomu druhému a teda nesú ťažkú vinu. Toto se týka generácie rodičov a ich súrodencov, prarodičov a ich súrodencov a prípadne praprarodičov a ich súrodencov.

Pod ťažkým osudom rozumieme:

 • Predčasná smrť do 50 rokov, interrupcia
 • Účasť vo vojne, v légiách, u partizánov, trvalé následky vojny
 • Vražda, obeť vraždy, samovražda
 • Siroty v rodine, adopcia
 • Účasť v koncentračnom tábore, gulagu, v odboji, politická perzekúcia
 • Uväznenie –  politické alebo hospodárske
 • Vyhostenie z krajiny, odchod do exilu
 • Strata majetku, vydedenie
 • Nemožnosť zobrať si milovaného človeka za muža/ženu – kultúrne, sociálne a iné dôvody
 • Cudzinci v rodine
 • Pobyt v kláštore, zahraničná misia
 • Rozvody – odlúčenia v rodine
 • Postihnutí členovia v rodine – mentálne, telesne, psychicky
 • Dlhodobá hospitalizácia, chronická choroba
 • Závislosti v rodine – alkohol, drogy, jedlo, vzťahy a iné
 • Existencia rodinných tajomstiev – rodinné tabu, niečo, o čom sa v rodine nehovorí

Seminára konštelácii sa však môžete zúčastniť aj v prípade, že neviete alebo nemôžete zistiť informácie o príslušníkoch vašej rodiny. Konštelácie sa dajú postaviť aj ľuďom, ktorí boli napríklad adoptovaní a netušia nič o svojej biologickej rodine.