Čo konštelácie riešia

V rodine:
Problémy s matkou, otcom, súrodencami a deťmi
Neustála snaha odstrihnúť sa od rodiny alebo naopak neschopnosť vymaniť sa z rodinných pút (bývanie s rodičmi aj v dospelosti)

Vo vzťahoch:
Problémy s manželom/manželkou, partnerom – hádky, žiarlivosť, ľahostajnosť, nevera
Neschopnosť nájsť si partnera/partnerku
Stále rovnaký typ partnera/partnerky

Zdravotné problémy – na všetkých úrovniach a všetky orgány najmä chronické

Osobné problémy:
Problémy s financiami
Neistota, pochybnosti o sebe, nízka sebadôvera
Neschopnosť komunikovať na verejnosti

Na pracovisku:
Problémy s kolegom/kolegyňou
Problémy s nadriadeným
Pretrvávajúce neúspechy v práci
Šikanovanie, mobbing

V podniku:
Problémy s riadením podniku/oddelenia
Stagnujúce resp. upadajúce  podnikanie
Nespolupracujúce alebo hádajúce sa oddelenia
Nezhody medzi majiteľmi firmy

A množstvo ďalších v rámci akejkoľvek skupiny, systému či celku.