Čo môžete získať

  • Na racionálnej úrovni získate informácie o tom, čo sa deje v systéme, o dôležitých vzťahoch a prepojeniach a o tom, ako je možné danú situáciu riešiť.
  • Na úrovni emócií dostanete možnosť prežiť si svoju pozíciu a vzťahy k ostatným členom systému alebo to, čo sa aktuálne v systéme deje.
  • Na telesnej úrovni si môžete na vlastnej koži zažiť a v tele ukotviť vašu novú pozíciu v systéme.
  • A nakoniec si odnesiete na všetkých 3 úrovniach zažitý obraz nového usporiadania systému, ktorý na vás bude pôsobiť aj po skončení konštelácie a skrze vás na vašu realitu.

Ako to prebieha?

V konšteláciách pracujeme so skupinou klientov a sústreďujeme sa na zážitok a pocity. Celý proces prebieha tak, že jeden klient v krátkosti pomenuje svoj problém a formuluje, čo chce dosiahnuť, pričom na popis využíva len fakty a objektívne informácie o členoch systému. Následne si podľa pokynov “konštelára“ – teda toho, kto stavia konštelácie a pomáha riešiť klientovu situáciu, vyberie zo skupiny zástupcov do rolí jednotlivých členov systému vrátane seba. Zástupcov rozmiestni intuitívne v priestore, podľa toho ako to cíti. Ďalej klient už len pozoruje dianie v priestore a nechá ho na seba pôsobiť. Konštelár uskutočňuje presuny zástupcov v priestore a ponúka im určité vety, ktoré vyjadrujú pozíciu v systéme a riešia vzájomné vzťahy členov systému. V momente, keď konštelár nájde najlepšie usporiadanie jednotlivých členov v súlade so zadaním klienta, vyzve klienta, aby sa sám postavil do systému a vnímal výsledný obraz.