Čo sú konštelácie

Metóda systemických alebo rodinných konštelácií podľa Berta Hellingera  vychádza z princípu, podľa ktorého nikto a nič neexistuje izolovane od okolia a všetky aspekty a prejavy existencie sú vzájomne prepojené. Táto metóda poskytuje náhľad na systém /celok, ktorého sme súčasťou a ktorý nás nevyhnutne počas celej našej existencie ovplyvňuje. Pomocou konštelácii sme schopní pomerne rýchlo pochopiť pre naše vedomie skryté súvislosti a uskutočniť potrebnú zmenu – a tou je zväčša zharmonizovanie jednotlivých častí celku ako aj našich vlastných vnútorných nevedomých obrazov reality. Sú to obrazy vytvorené na základe toho, ako od počiatku vnímame svet okolo nás a v nás. Tieto obrazy, ktoré si neuvedomujeme a teda nemáme ich pod vedomou kontrolou, nás buď posilňujú alebo brzdia. Týmto spôsobom dokážeme naštartovať liečivý proces smerom k vnútornej harmónii a súladu s pohybom ducha (cestou duše).

Konštelácie sú metódou, ktorá pomáha získať náhľad a uviesť do systému harmóniu – či už pod systémom rozumieme rodinu, firmu, akúkoľvek inú skupinu ľudí, partnerský vzťah, vlastný organizmus človeka, jednotlivé ľudské telá alebo vnútorné aspekty duše. Používa sa ako nástroj osobného rozvoja a tiež ako poradenská a čiastočne aj terapeutická metóda.

Je pomerne ťažké popísať, ako presne konštelácie fungujú, avšak omnoho zrozumiteľnejšie je, keď získate vlastný zážitok z konštelácii.