O mne

Karolína Kurnická, narodila som sa 1.6.1976 v Bratislave.
Som vydatá a mám tri deti.

V oblasti práce s jednotlivcami aj skupinami sa v roli konzultanta, lektora a kouča pohybujem viac ako 19 rokov. Pracovala som ako manažér ľudských zdrojov v adidas Slovakia, kde som sa aktívne podieľala na viacerých medzinárodných projektoch v regióne krajín V4. Predtým som pôsobila v spoločnosti Philip Morris ako HR Executive. Zameriavala som sa na oblasť výberov zamestnancov s využitím hodnotiacich centier, rozvoj zamestnancov a organizácie, riadenie a hodnotenie pracovného výkonu, prácu s talentami a následníctvom a tiež vzťahy so zamestnancami. Svoju pracovnú kariéru som začala ako konzultant a špecialista na psychodiagnostiku v recruitingovej spoločnosti Jenewein, kde som pôsobila v oblasti výberov a poradenstva pre klientov z rôznych sektorov.

V súčasnosti realizujem pre jednotlivcov, skupiny a organizácie rozvojové sebapoznávacie konštelácie podľa Berta Hellingera. K tejto metóde ma priviedol môj záujem o jednotlivca, ktorý existuje v určitej skupine či systéme, jeho emocionálne prežívanie a tiež spôsob, akým napreduje na ceste svojho osobnostného rastu. Okrem toho mi konštelácie dávajú priestor uplatniť moje nadšenie pre prácu s telom a dušou ako celkom vrátane spirituálneho rozmeru. Konštelácie v mnohom pozitívne zmenili môj život, preto som veľmi vďačná za príležitosť pracovať s nimi a ponúkať túto službu ďalším ľuďom.

Vyštudovala som odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave a popri tom som absolvovala ročné medziodborové štúdium tanca na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.

Absolvované výcviky, semináre a školenia:

2020 – trvá Škola etikoterapie (Lektorka: Radoslava Honková)

2020 – Výcvik TIR – Trauma incident reduction/ redukcia dopadu traumatickej udalosti (Lektor: Branislav Chrenka, Inštitút TIR)

2019 Ročná škola kňažiek Živeny (Kolo roka, lektorky: Kristína Dubajová, Andrea Sobotková)

2018 Seminár Vedomý pohyb  (Lektori: Mária Turiničová, Jakub Šigut)

2017 Seminár 3 telá podľa Nicka Brouwa (Lektorka: Mária Turiničová)

2012 Šamanská cesta, Medicine Wheel I. (Šaman: Ivo Musil)

2012 – 2013 Aurasoma Level 1, 2, 3 (Lektorka: Marianne Mikkelsen)

2010 – 2011 absolvovaný intenzívny Výcvik v pomoci rodinám systemickými metódami podľa Berta Hellingera v Prahe pod vedením Zdeňky Tuškovej

2002 – 2009 školenia v oblasti Komunikačných a prezentačných zručností, Tréning trénerov, Tréning assessorov pre výberové a hodnotiace centrá, Koučing a ďalšie potrebné pre výkon na pracovných pozíciách, na ktorých som pôsobila

2005 Seminár o muzikoterapii „Píseň mé duše“ s Idou Kelarovou

2003 Tanečná terapia (Lektorka: Dr. Jaroslava Blížkovská)

2001 Pomsta, závisť, žiarlivosť – práca s obtiažnymi momentmi v psychoterapii
i bežnom živote (Lektor: Ivan Verny, MD.)

1998/1999 Ročný kurz neverbálnych techník so zameraním sa na prácu s telom
v psychoterapii (Lektorky: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Yvona Lucká)

1999 Chaos a poriadok vo vzťahoch – stavanie rodinných systémov
(Lektor: Ivan Verny, MD)

1997 Kresba ľudskej postavy ako psychodiagnostický nástroj
(Lektorka: PhDr. Jaromíra Janošková)

1996 Kurz pre konzultantov Linky detskej istoty Unicef

1995 Vnútorný kruh – úvod do Procesorientovanej psychológie

1994 Silvova metóda